banner1
 • Нүүр
 • /Мэдээ мэдээлэл
 • /Файлын сан
Мэдээ
o_icon
Тендер
o_icon
Мэдээний архив
o_icon
Нийгмийн хариуцлага
o_icon
Файлын сан
o_icon

Файлын сан


SVG
PNG
SVG
PNG

Хэрэглээ

  Охин компаниудын лого


  Өнгө


  МОНОС ногоон

  RGB

  6 116 79

  HEX/HTML

  #06744f

  CMYK

  8 31 81 19

  Гол туслах өнгө

  RGB

  18 35 53

  HEX/HTML

  #122333

  CMYK

  91 77 52 60


  ©2022 МОНОС ГРУПП ХХК