by

Логистикийн нэгдсэн төвийн өргөтгөл

1 сар 29, 2020


Олон улсын GDP стандартад нийцүүлэн барьсан эмийн агуулах нь тэнхлэгээрээ 1792мкв, зоорийн давхар, 1 ээс 3 дугаар давхар хүртэл нийт 6246мкв талбайтай Логистикийн нэгдсэн төвийн барилгад стандартын хаягжилтын нээлтийн үйл ажиллагаа хийсэн.