by

Цасны баяр-Тайлангийн хурал

2 сар 5, 2020


 

“Монос Улаанбаатар” ХХК буюу та бүхний мэдэхээр Монос эмийн сангийн хамт олон 1990

оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж өдгөө 700 гаруй ажилтантай 100 орчим салбартай өнөр

хамт олон болсон билээ. Тиймээс жил бүрийн эхэнд өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагаа дүгнэн

ололт амжилтаа мөн алдаа дутагдлаа хамтдаа ярилцаж ирэх жилийн зорилго, зорилтоо дүгнэдэг

Цасны баяр-Тайлангийн хурал 1-р сарын 18 өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.