by

Монос Группийн оффисууд хүүхдийн өрөөтэй боллоо

12 сар 1, 2020


НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн зорилтын хүрээнд “Хүүхдэд ээлтэй бизнес-Хүүхдэд ээлтэй орчин&#8221;-г бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд 2020 оны эхний улирлаас эхлэн Монос Групп <Monos Care> хөтөлбөр боловсруулан оролцсон юм.
Уг хөтөлбөрт Монос Групп болон түүний харьяа компаниудын оффис бүрт хүүхдийн өрөөг шинээр тохижуулан байгуулсан юм.
Цар тахлын үед цэцэрлэг, сургууль урт хугацаанд завсардсан үед эцэг эхчүүдийн ачааллыг багасгах үүднээс энэхүү санаачлагыг хэрэгжүүлсэн юм.
Монгол улсын ирээдүй болсон хүүхэд багачууд аюулгүй орчинд өсөн торних, сурч боловсрох нь ирээдүйдээ оруулж буй хөрөнгө оруулалт билээ.