by

ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ БУЮУ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН IV ХУВЬСГАЛ

3 сар 25, 2020


АМЖИЛТЫН ГАРЦ – 2020 энэ удаагийн сургалтыг БУМАН АЙ ТИ ХХК-ийн Бизнес аналист, ЛОТ-202 ТББ-ийн гишүүн Х.Нурбахыт ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ БУЮУ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН IV ХУВЬСГАЛ сэдвийн хүрээнд компаниудын төлөөлөл ажилтнуудад шинэ мэдээлэл хүргэлээ.

2020.03.25