by

МОНОС ХҮНС ХК МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП-20 ИНДЕКСТ ОРЛОО

2 сар 27, 2020


Тус биржид бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлдэг ба энэхүү багцыг жил бүр шинэчилдэг. Уг ТОП-20 индекст эрүүл мэндийн үйлдвэрлэлийн салбарт анхдагч хувьцаат компани болсон Монос Хүнс ХК багтсан ба эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж буйгаа дахин баталлаа.