by

АЛСЫН ХАРАА

Монгол оюун сэтгэлгээг дэлхийд таниулна

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэдлэгт тулгуурласан, шинийг сэдэгч, бүтээлч, шудрага, хамтын хөгжлийг дээдлэгч эрүүл мэндийн тэргүүлэгч компани байна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Ажиллагсаддаа Бүтээлч орчин, хөгжих ирээдүй. Харилцагч, Хэрэглэгчиддээ Шилдэг бүтээгдэхүүн, Шинэлэг үйлчилгээ, Хамтын хөгжил

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Нийгмийн хариуцлага Эрүүл мэнд, Боловсрол, Судалгаа шинжилгээ, Спорт, Урлаг, Байгаль орчин, Үнэт өв соёлыг хамгаалах гэсэн үндсэн 7 чиглэлд ажиллаж байна.